Reál Fűtés- és Klímatechnika Webáruház

Általános tudnivalók
 A Reál Fűtés- és Klímatechnika üzlet és webshop a Reál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Reálker Kft) kezelésében és tulajdonában áll. Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Reálker Kft. Vevővel szemben kötelezettséget vállal és a Felek között létrejött szerződésben eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben a Vevő az Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek átvételét követően írásban kifogással nem él, úgy azt elfogadván a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adás-vétel jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg. 


Üzemeltető adatai

Reál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

telephely: 2510 Dorog, Szent Erzsébet utca 18.

tel/fax: (33) 520-500

e-mail: info@futestechnika.com

adószám: 10651377-2-11


Adás-vétel

 Az adás-vételi megállapodás a Vevő és Reálker Kft között akkor jön létre, ha a Vevő a Reálker Kft írásos ajánlatát írásban visszaigazolta a Reálker Kft ajánlatának cégszerű aláírásával, vagy ha a Reálker Kft a Vevő megrendelését írásban visszaigazolta, továbbá ha az adás-vételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, vagy a Vevő az árut számla ellenében átvette.


Fizetési feltételek

Az átadott termékek árának megfizetése a Reálker Kft által kibocsátott számla ellenében történik. Amennyiben ajánlatban vagy szerződésben ettől eltérő megállapodás nem jön létre a Vevő minden esetben köteles az áru ellenértékét átvételkor teljes egészében készpénzben megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Reálker Kft  jogosult késedelmi kamatot felszámolni, melynek mértéke a Ptk. 301 § szerint évi 20 %. A Reálker Kft fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn cégünkkel szemben.


Tulajdonjog fenntartása

 Reálker Kft  fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre Reálker Kft-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása a Vevőt nem mentesíti a késedelmi kamat, meghiúsulási kötbér megfizetése alól. Az áru átvételétől számítva azok épségéért, megőrzéséért a Vevő felel.


Leszállított áru cseréje

Amennyiben a Reálker Kft  hozzájárul egy a Vevő által kívánt jogalapot nélkülöző cseréhez, úgy minden ebből adódó költség és kockázat a vevőt terheli. A csere előfeltétele a visszaszállított áru újszerű kifogástalan állapota.


Fogyasztóvédelemről

http://www.nfh.hu/hasznos/internetes/szolgaltato.html


Minden Jog fenntartva - Reálker Kft. - 2011


FőoldalFőoldal

Akciós termékek

Jelenleg nincsen akciós termék

Kosár  

(üres)

Új termékek

Nincs új termék

 

 

 

Cylex Silver Díj